A JVC GY-DV5OOE

profi DV kamkorder

 

 dv002.jpg (10289 bytes)Egy gyakorló videós szemével

Az eredetlleg a fogyasztói piacnak kitalált DV (4:2:0) digltális szabvány szerinti kamerák egy részét a gyártók profi felhasználásra is ajánlották. Ezek felvételeivel még a "nagy" sugárzó televíziók is próbálkoztak, "kis szódával még elmegy" alapon, - ahogy mondani szoktuk pestiesen. Ezen a piacon - két évet kivárva és a tanulságokat levonva - jelent meg most a JVC egy valódi "csúcsgéppel". Okosan határozták meg az elvárásokat a kamerával szemben, és jól találták meg a hangsúlyos pontokat is. Röviden szólva az elektronikába beletettek "apait-anyait", amit a Di/ ből ki lehet hozni, azt maximálisan kihozták, ugyanakkor az árat - határozott szándékkal - relatíve alacsonyan szabták meg. Jól hangzik, nem?

Nos, nézzük, mit mondanak azok a hazai szakemberek, akik nap V mint nap a kenyerüket keresik a videózással, és igazán nem

süthető rájuk az elfogultság billoga, hiszen szinte minden márka minden formátumát használják - éppen azt, amelyik a legjobbnak bizonyul. Elsőként a budapesti Videomaster Stúdió tulajdonosá­nak, a hazai videós körökben közismert és elismert Szabó István­nak a véleményét kérdeztük.

Szabó István(Video Master Stúdió) véleménye

"Valóban belerakta a JVC az összes legújabb digitális jelfeldolgo­zó és javító elektronikát, amit a "nagy" Digital-S broadcast kame­ráknál láttam csak eddig, sőt néhol még többet is. Az a tény, hogy ilyen vakító, havas időben nem hozható zavarba a kamera semmi módon, az nekem sokat elárul.

Vegyük csak sorban a részleteket! 14 bit-es a videojel digitális feldolgozása, amit csak a JVC digitális kameráknál látunk. A Sony 12 bit-tel dolgozik, a Hitachi-nak van egy kamerája, amely 16 bit-es feldolgozást tud. Ez önmagában garancia, és magyarázata a más­hoz nem hasonlítható szépségű képnek.

A képet 3 olyan "mikrolencsés"'/2 colos Interline Transfer CCD chip állítja elő, melyek 0,75 lux megvilágítás mellett is tökéletes, szí­nekkel telt képet, adnak soha nem látott zajszegény minőségben, 750 sor felbontással. Tudjuk, hogy az ilyen IT CCD-k hibája a smear effektus, amely pontszerű, igen nagy fényerejű forrás esetében csí­kot húz a képen, ami a felvételen igen zavaró. Nos, ennél a kame­ránál ezt is tökéletesen megoldották a digitális kép elektronikus fel­dolgozása (DSP) során, mert nem tudtam szándékosan sem kivál­tani smear-t.

A használatban nagyon megkönnyíti az operatőr életét, hogy pl. a más kamerákra jellemző bonyolult, többlépcsős menüből való el­érést és beállítást itt mellőzték, a menük egyszerűek, sok kapcso­lást és beállítást hagyományos kapcsolókkal, potméterekkel és nyomógombokkal lehet elérni. Itt nem kell elvesznem a különben is időigényes menüpont-keresésben. Itt jegyzem meg, hogy a kap­csolók, nyomógombok és potméterek a "megszokott helyeken" vannak - gondolom tudják, mire gondolok. Vakon is elsőre lehet vele dolgozni.

Általában is igaz erre a gépre, hogy az operatőr mindennapi gondjait jól ismeri, és egy csomó olyan újdonság került bele, ami­ért nagyon hálás lesz minden használója. Mondok néhány példát.

    A
korábban ismert "Full auto" szolgáltatást más kameráknál ke­rültem, mert több gondot okozott, mint hasznot. Itt azonban    külön kiemelném, mert nagyon jól működik.

A híradósok (is) tudják, mi­lyen könnyű váratlan, de fontos eseményekről lemaradni. Ennél a
kameránál a "kikapom, nyomok egy rec.-et Full Auto-val, és már az élesállítással kell csak foglalkoznom" esete igaz.

Hihetetlenül hasznos új szolgáltatás az ún. Accu Focus funkció. Vegyünk pl. egy templombelsőt, gyertyafénnyel! Élességállítás le­hetetlen. Ekkor megnyomom ezt a gombot, a kamera minden lehe­tő módon fényáramot befogadó állapotba állítja magát (blende, ex­pozíció, erősítés, ALC) 3-4 másodpercre. Ekkor a jól látható képen beállítom az élességet, majd a kamera automatikusan visszaáll a korábbi állapotba.

Az Auto White Balance tökéletes, de amit a feketékkel csinálhat ennek a kamerának a gazdája, az nem mindennapi! Három lehe­tőség is van erre a célra. Az ún. Black Strech úgy működik, mint a hangnál a Dolby szűrő. Felvételnél megemeli, lejátszásnál össze­nyomja a feketéket. Nincs zaj. A Deep Level funkció is ezt célozza, de ez hat a szürkékre is, nemcsak a feketére. És a harmadik, amit eddig csak méregdrága "high end" csúcskameráknál láttam, az a Black Balance állítás, két fokozatban! Ez a szolgáltatás egyáltalán nem található meg más DV kamerákon.

Az ALC utánállítási idejét magunk szabhatjuk meg, így a gyors kameramozgásoknál nem "marad le" az automatika, a lassúnál pe­dig nem kezd "ugrálni". Előnye még, hogy tökéletesen követi a White Balance-ot is - pl. amikor a szobából kifordulunk az ablakon keresztül a szabadba, de a színházi közvetítések alkalmával is há­lásak leszünk ezért a digitális szolgáltatásért, amikor a színpad ri­valdájáról lemegyünk a tapsra a közönségre...

A színvisszaadás igazi buktatója - minden kolléga tudja - az em­beri bőrszín. Nos, itt is ötösre vizsgázik a kamera. Általában a ka­merák a képkivágás közepén mérik a színkompenzációt, ezért a széleken nem biztos, hogy - akár ilyen szolgáltatással felszerelt ka­meránkkal is -tökéletes bőrszínt kapunk. Nos, itt mi állíthatjuk a kis célkeretet a képmező megfelelő területére. Az eredményt nézze meg mindenki maga. Alig hihetően szép.

A gamma-korrekció igazán nagy kamerákhoz méltóan hatásos és pontos, erről nincs mit beszélni, ez elvárható.

Ennél a kameránál nem bonyolítják a dolgot kivehető chipkár­tyákkal, két beállítási memóriapozíció van, "A' és "B", melyet ma­gunk tipizálhatunk.

A keresőben megjelenik minden beállítás, ha megnyomjuk a "Check" utasító gombot, de igen jó az a szolgáltatás is, hogy me­net közben bármely utasításgombot használjuk, az a keresőben is felvillan 3 másodpercre.

Háromféle biztonsági zónát állíthatunk magunknak a képkivá­gáshoz, hang- és fényjel figyelmeztetéssel, melyek közül a hang hangerejét megválaszthatjuk.

A különféle Alarm szolgáltatások nem meglepőek, "X perc múl­va lejár a szalag", vagy "X perc múlva lemerül az akku", megjegy­zem ezt %-ban is kürja. Természetesen lekérdezhetjük a fej-üzem­óra adatot is.

Ami különleges, az a felvétel közben küldött figyelmeztetés, ha a felvételünk bármely oknál fogva "drop out"-os. Tipikus ok a szalag­hiba, vagy a fejtisztítási igény szokott lenni, de ki tudja - az ördög nem alszik, jobb ha azonnal értesülünk róla, hogy zűr van.

A kapcsolók kezelhetőségéről már volt szó, itt csak kiemelném, hogy pl. a fenéken hátul, a technikus által is könnyen hozzáférhe­tően van a mikrofon /vonal/fantom táp kapcsoló, és elöl, az optika alatt a hangszintpotit megismételték, amit a gyakorló kollégák fog­nak nagyra értékelni, tudnüllik a másik, "szabályos helyen" lévő potit éppen a fülükkel takarják felvételkor.

A Best Shot szolgáltatás már ismert más kamerákról, itt csak annyi a különbség, hogy a kazettán nem egy chipbe kerülnek az adatok (vágási információk), hanem felíródnak magára a szalagra, - lévén, hogy a legolcsóbb, közönségesen minden trafikban kap­ható DV kazettára ír a kamera - amit én előnynek tartok, de min­denképp olcsóbb megoldás.

A kazetta ki- és bevétel gyors, halk, és feltűnően porvédett. A Rec.Pause állítható 30-60 s között, és ami nagyon kellemes szol­gáltatás, az a vészhelyzetben is kifűzhető szalag.

A tökéletes súlybalansz, a rugalmas betéttel ellátott válltámasz nem okoz majd merev csuklót és "teniszkönyököt" folyamatos, hosszabb használatkor sem.

A végére azért kiemelném a kispuska karakterisztikájú mikrofont is, ami a kamera alaptartozéka, és nálam nagyon bevált. Erdei fel­vételnél az ágreccsenést tőlem 50 m-re úgy behozta, hogy megle­pődtem.

Ha már itt tartunk, a hangminőséget általában nem emeljük ki env kampránál r1a itt mnct a c~nkásnktnl ár~lamas cltokintcni'mlr

A DV szabványból adódódan 4 digitális hangsávot rögzíthetünk, 32 kHz/12 bit minőségben, vagy választhatjuk a 48 kHz/16 bitet, de ekkor csak 2 sávon, ami nem hátrány, ha az utómunka során szán­dékunk van a másik kettőt igénybe venni. A hangkép és a hangrep­rodukció tökéletessége is külön élményt fog nyújtani annak, akinek erre van (még) füle.

Akinek meglévő objektívparkjában csak 2/3 colos optikák van­nak, az egy egyszerű közgyűrű segítségével nyugodtan használ­hatja azokat is.

Es végül, de nem utolsó sorban beszélnünk kell arról is, hogy ezt a kamerát hogyan hasznosíthatjuk "gazdaságosan ", magyar mód­ra a meglévő stúdiónkban.

Mindenekelőtt a "Firewire" digitális ki-és bemenetről röviden. Ezen port leginkább arra való, hogy az elkészült felvételünk azon­nal, "direktben" beíródjon egy computerbe, valamilyen non-lineá­ris editorba, méghozzá veszteség nélkül, digitális módon.

Rögtön ezután említeném az időkódolvasót is, hiszen ez a kame­ra vezérelhető, és mint bejátszómagnó is használható. Nem min­denkinek egyértelmű, de a kamerák írják ugyan a Time Code-ot, de csak kevés olvassa.

A fent leírtak összegezéseként azt kell mondanom, hogy ehhez a kamerához csak egy jó ár kell még és a konkurensek ugyancsak "kapaszkodhatnak", amíg hasonlót a piacra tudnak hozni. Végre egy kamera, amely a legkényesebb nagygépes igényeknek is megfelel, de messze azok ára alatt kínálja mindezt, hiszen az 1 .630.000,- Ft os nettó ár nem nagyságrendekkel több egy amatőr marokkamera áránál. Végre eljöhet a kis stúdiók álmainak megva­lósítása, valóban professzionális digitális produkció a magyar lehe­tőségek határain belül."

  Dr. Czeke András

VIDEO praktika 2000/1-2