HIREK a JVC világából

Először készült Magyaror­szágon Digital-S-ről 35 mm-es átirat! Március 27-én A Corvin Filmpalotában egy kortörténeti bemutató vetítést rendeztek, amelyen látható volt a filmtech­nika fejlődése a századelőtől napjainkig: a 16 mm-es filmtől a VHS-en, az S-VHS-en, a Be­ta SP-n és a 35 mm-es filmen keresztül egészen a Digital-S­ig. Az átírás a Magyar Filmla­boratórium Kft. DigiLine techni­kájával készült. A rangos szak­mai közönség - neves opera­tőrök, stúdiótechnikai és televí­ziós szakemberek - megdöb­benéssel tapasztalták a Digital­S átírat tökéletes minőségét, rendkívüli színvilágát.

IFABO közvetítés élőben az Interneten

A VAN Videotechnikai Tár­saság a TV NET Kft.-vel közö­sen május 5-től a kiállítás idő­tartama alatt élő közvetítést "sugároz" az Interneten az IFA­BO-ról. Szabó István JVC Digi­tal-S KY D29 kamerájával a ki­állítás életéről tudósít. Az ér­deklődők június 15-ig vissza­menőleg on line módon tekint­hetik meg az "adást" a www.nettv.tvnet.hu weboldalon.

18 SKY-M 1998/03